Elavbrott på skolan to 17 okt.

Kymmenedalens El meddelar att det blir elavbrott på gamla skolan

torsdagen den 17 oktober 2019 kl.12-15

Det här kan påverka fibernätets funktion så lita inte på att allting fungerar då. Dessutom kan det bli elavbrott på skolan

fredagen den 18 oktober 2019 kl.10-12