Sigges Bok

Sigge skrev eller egentligen ritade ju en bok om Hopenbackan som är ett verkligt konstverk. Därför sätter jag in den som bilder.

I början på 1500-talet var byn redan fullt utbyggd så den var troligen flera hundra år äldre. År 755 vet man att handelsmän byggde Aldeigjuborg  (Staraja Ladoga) så då var handelsrutten längs Finska vikens norra kust redan etablerad.

I slutet på boken finns urklipp och fotografier