Hindersby sjiftiskarta 1902

Jäär e hela te gamal Hindersbykartan fråån 1902. Klick opa tåm småå bildren ti sii ein stööri. Klick opa Kartindex ti sii opa meir bildär.

Sjiftiskarta Tjeeldbyyin Oppbyyin Nyybackan Hoopenbackan Sjeggasbackan Hoosmasgåårn Klinkas Sminnsbackan SkoolanTitelblad Nordväst1 Nordost1
Förklaringar Nordväst2 Nordost2
Nordväst3 Nordväst4 Nordost2
Oppbyyin Lusiback skooin Hopenbacktext
Sminnsbackan Mosaback skooin Baggtjärri Baggtjärri Baggtjärri
Hosmas skooin Hopenbackan Ååen Baggtjärri Baggtjärri Baggtjärri
Smiss skooin Niss-Arstu Spangtjärri Viirengana
Bos-Lillstu Bos-Sestu
Hosmas-Sestu Mjååmos skooin Höjtjärri Höjtjärri
Niss-Oppstu
. Hunntjärri Höjtjärrs skooin
Tallmosan Tallmosan öster
Bisahöjden


Nisse Husberg