Gamal grev

Ti gaa ti te gamal grevsiidån klick

JÄÄR

He gaar å ti gaa direkt ti http://grev.hindersby.net. Tåm siidåna endras inte meir uutan e kvaar såm dåm va 2009. He ha all programm endra så mytji att he int löönar se ti endär i tåm gaambel siidåna meir. Tåm nyy siidåna e laga för Hindersby-Bäckby historiska sällskap. Ein heil deil kåmmär ti flyttas fråån tåm gaambel ti tåm nyy siidåna bara ja nu hinnär …

Nyyheitren kåmmär opa Hindersby.net (klick opa Grev i gamalt ovanför yvrast bildn.).