Sågen

Då jag tittade på Mickelssidan och andelsmejeriets historik så kom jag att tänka på sågen som jag minns att Gustaf Mickels grundade (?). Jag vill gärna ha allt möjligt material om sågen.

På kusinträffen den 29 juni 2018 hade Karl-Gustaf med sej bilder av sågen och kvarnen som jag tog bilder av (tack, tack !).

I den höga delen fanns vetekvarnen men den brann upp 1939.