Mickelsfamiljen

Familjen Mickels 1929
Familjen Mickels 1929

Helt kort bestod familjen av:

Serafina Mickels 1857-1933 “Famo”
Fanny Mickels 1884-1954 “Faster”
Gustaf Mickels 1879-1949
Maria Mickels 1882-1950 f. Norrila (Skräddars)
Karin 1904-1995
Elis 1906-1907
Elna 1907-1939
Linda 1909-2003
Jenny 1910-1999
Arvid 1911-1914
Maj-Lis 1912-2004
Tor 1914-1985
Evi 1916-1996
Anni 1918-2004
Nils 1920-1985
Marta 1922-1997

Ett annat foto som är taget litet senare (Henrik Mickels skickade):

Mickels_familjen_1