GFV Verksamhetsberättelse 2011

Gamla Folkskolans vänner i Hindersby r.f

Verksamhetsberättelse  för år 2011

Grundande medlemmar: Nisse Husberg, Gun-Britt Husberg, Inga Vickholm, Berit Husberg och Göran Wallén.

Den 3.4 startades föreningen av Nisse Husberg efter att det blev klart att kommunen skulle kunna tänka sig att sälja gamla folkskolan till förening, närmast på grund av att tomten som skolan står på är en allmänning som ägs av byborna.

I all hast grundades föreningen och anhållan om registrering sändes iväg till Patent och registerstyrelsen.

Den 4.4 sändes iväg ett anbud  till Lappträsk kommun om att få köpa huset för beskattningsvärdet. En summa på 500€.

Den 9.5 beslöt kommunstyrelsen  att ge huset som gåva till föreningen.

Första styrelsemötet hölls den 18.5 2011. På mötet gicks rundvandring i huset och det diskuterades om vatten, värme och elsystem. Det beslöts att vi inväntar registreringen och gåvobrevet. Det beslöts att vi kan börja ta emot medlemsansökningar till föreningen. Ansökningarna skall godkännas av styrelsen enligt stadgarna.

Vako meddelade att dom inte behöver lägenheten för kursverksamhet men vattnet är avstängt på den sidan på grund av att vattenledningarna är benägna att frysa.

Då beslöts att årsmötet skulle hållas senare, närmast på grund av att föreningen inte kommer in i huset före 30.4 2012.

Den 20.6 2011 godkände Patent och registerstyrelsen registreringen av Gamla Folkskolans vänner i Hindersby r.f med registernummer 205.931.

Vid styrelsemötet den 12.7 2011 konstituerades styrelsen av underskrivarna.

Till Ordförande:  Nisse Husberg
Viceordförande: Göran Wallén
Sekreterare: Inga Vickholm
Kassör: Berit Husberg
Medlem: Gun-Britt Husberg

Kassören skulle utreda om öppnande av bankkonto i Västra Kymmene Andelsbank.

Planer på att flytta HB-Service fiberkabels växel till skolan diskuterades och godkändes.

Planerna i det här skedet för värme och vattensystem är, att hela gamla systemet skall kopplas bort från barnhemmet och föreningen bygger eget system.

Mötet ansåg att det är kommunens sak att koppla bort värme och vattenledningen från barnhemmets källare och föreningens sak att koppla in vattenledningen till gamla skolan.

Ordförande utreder om anskaffning av värmepumpar då värmeledningarna kopplas bort.

Lappträsk kommun hade gjort avtal med Valkon Kansallisopisto om att Vako förfogar över hela skolan till den 30 april 2012 för kursverksamhet.

Föreningen avvaktade kommunens beslut. Mötet ansåg att kommunen i så fall skulle hålla skolan i skick för Vako.

Kommunen godkände detta.

Gåvobrevet hade inte heller kommit ännu.

Gun-Britt Husberg kartlade växtligheten på hela tomten.

Styrelsen beslöt att årsmötet hålls 2012 och ingen medlemsavgift uppbäres för 2011.

Mötet beslöt att det skulle ordnas röjnings- och krattantalko på allmänningen den 30.7. Kallelse sattes i postlådorna i Hindersby och Bäckby  och 15 personer hörsammade kallelsen och området snyggades upp.

Jonas Mickos körde bort träd och kvistar för flisning så området blev snyggt på en gång.

Den 29.7 besökte Christine och Åke Grandell gamla skolan. De hade en hel del att berätta om tiden de själva bodde här. De lovade att hjälpa föreningen att planera återställningen av lärarbostaden i mån av möjlighet.

Under sommaren underhandlade ordförande Nisse med kommunen i olika tekniska ärenden bl.a med Jouko Toropainen på tekniska byrån.

Den 14.9 hölls styrelsemöte.

Bankkonto åt föreningen hade öppnats i Västra Kymmene Andelsbank.

Ordförande hade gjort upp 3 års projektplan och budget för att föreningen skulle kunna söka renoveringsbidrag från Finlands Hembygdsförbund.

Planerna och budgeten godkändes på mötet.

Den 19.9 2011 hade gåvobrevet godkänts av kommunstyrelsen. Vid påföljande styrelsemöte fick ordförande fullmakt av styrelsen att färdigställa ansökan till Finlands Hembygdsförbund.

Landskapsammanuens  Synnöve Bergholm  och byggnadsforskare Juha Vuorinen från Borgå museum var på besök för att kartlägga det historiska och museala värdet på huset. De gav ett skriftligt utlåtande, som bifogades till ansökan till Finlands Hembygdsförbund.

Lokalförsäkringsföreningen kontaktades av Nisse för att försäkra huset mot brand och stöld.

Nisse lånade försäkringssumman för kassan var tom.

Stora träd bakom skolan sågades bort för att kvistarna skrapade mot taket och  hade rivit ner takrännan. Grävningsarbetet kom igång för fiberkabel och vattenledning mellan barnhemmet och skolan.

Grävningsarbetet  betaldes av HB Service AB.

På svenska dagen den 6.11 var det öppet hus med kaffebjudning och utställning av Gun-Britt Husbergs projekt runt gamla växter som ännu växer i gamla trädgårdar och Nisse Husbergs litteratur om byggnadsvård av gamla hus.

Man hade möjlighet att anhålla om medlemskap i föreningen. För att stöda föreningen ekonomiskt så ställdes en stor kaffepanna ut med en skylt ”Startbidrag”.

Ca 130 personer besökte skolan den dagen.

Anhållan om medlemskap ökade medlemmarna till 30.

Christine Grandell donerade sin fars lärare Eugen Grandells “Bonniers konversationslexikon” serie och andra skönlitteratur-böcker .

Av familjen Grandell har föreningen  fått låna och kopiera gamla fotografier, som är tagna på gamla skolan där lärarfamiljen bodde.

Nisse hade hämtat möbler till lägenheten. Fyra stolar och ett stort bord i gammal stil och före julen hämtades ytterligare ett stort skrivbord och en bokhylla.

Planerna är att möbelstilen skall tangera lärare Grandells under den tid familjen bodde på gamla skolan.

Den 23 december satte Nisse in två julstjärnor och ledljus i fönsterna på gamla skolan, och det lyste så fint.

4  styrelsemöten har hållits  under året.

Talkotimmar har samlats 315.

Styrelsen tackar för det positiva stöd i arbetet att gamla folkskolan  skall kunna bevaras i sitt ursprungliga skick för framtiden och kunna utnyttjas till nytta och nöje för skolans vänner.

Enligt uppdrag
Inga Vickholm
sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.