Johanni 2022

Fornminnesföreningen firar sitt 70-årsjubileum fredagen den 24 juni 2022 fastän den egentligen grundades den 3 juli 1952 – alltså en vecka efter johanni.

Programmet är som följande:

På onsdagen den 22 juni kl. 18 på Lekstrand så ordnar vi med de nya linorna till stången och man får komma och hämta band för lövkransarna. Kontakta Inga vid frågor: 040-5517324.

På torsdagen den 23 juni så binder vi lövkransar på olika tider och olika håll ! Kontakta Inga om intresse finns att vara med.

På midsommaraftonsdagen fredagen den 24 juni 2022 kl.10 så samlas vi på Lekstrand för att pryda den nya stången och resa upp den som vi brukar.

Klockan 12 på fredagen kommer Lovisa spelmanslag och uppträder. Föreningen bjuder på kaffe, röd limonad och pumpernickel. Man får också köpa hem pumpernicklar så långt dom räcker. Boken “Åter eitt johanni” (60-årspublikationen) finns också till salu. Ungdomsföreningen säljer grillkorv.

Från Sigges bok
60-årspublikationen (inbunden)

Nyyär johannistang

Den gamla johannistandjin började bli litet osäker så fornminnesföreningen beslöt år 2021 att förnya den. Vintern 2022 var ganska besvärlig men till all tur hade Göran Wallén en lämplig lärk på Lillstubackan. Den fällde och barkade han och körde till Lekstrand. Transporten var inte så enkel eftersom den var 13 meter lång men med hjul under andra ändan lyckades han släpa den hela vägen och med en omväg runt Nissas kunde han köra in den på Lekstrand.

Den 1 juni tog vi ned den gamla med hjälp av en skogslastare. Med en lyft slinga runt stången gick det ganska lätt att få ned den försiktigt. I bakgrunden på bilden nedan syns lärken som skall bli ny stång.

Wiking Husberg fäster lyftslingan i gripen

Den 17 juni började vi bygga ihop den nya stången med hjälp av skogslastaren. Den gamla lyftes bort och den nya sattes på plats i fundamentet. Det är mycket stabilt med två U-balkar av järn gjutna i en cementklump men det är ganska smalt mellan balkarna – 11 cm – så vi måste hugga bort en hel del av den nya stångens nedre del.

Den gamla stången isärtagen

Den gamla var inte så dålig utom tvärslåarna som var riktigt ruttna.

Den gamla stången var ganska frisk
Göran sågar den gamla stången till kaffeved
Den ny johannistandjin är klar

Den nya stången fick tvärslåar på samma höjd som den gamla men den är litet längre – exakt 13 meter lång. Tvärslåarna är fastskruvade med genomgångsbultar och stagade med flatjärn som förut. Vi har också nya linor för att staga den. De är längre än de tidigare och kan därför placeras högre så att de inte är i vägen.

Nu väntar vi bara på att den skall prydas med lövgirlander och blommor. På johanniaftonsdagen klockan 10 börjar vi resa den och firar samtidigt fornminnesföreningens 70-årsjubileum. Sigge Strömberg grundade föreningen vid ett möte den 3 juli 1952.

Årsmöte GFV 19 juni 2022

Det har varit besvärliga år men nu börjar vi på nytt med Gamla folkskolans vänners

Årsmöte söndagen den 19 juni 2022 kl. 14

på gamla folkskolan. Förutom stadgeenliga ärenden föreslår styrelsen att Isa Stenberg kallas till hedersmedlem.

Isa flyttade i fjol till Åland för att vara närmare familjen och har svårt att delta i vår verksamhet men hon följer ständigt med och uppmuntrar oss. I samband med flytten fick vi en mängd möbler av Isa. Och så vet vi alla vilken enorm kulturgärning hon utförde med sina Hindersbyteatrar.

Vi diskuterar också verksamheten i framtiden. Även om vi inte kan fortsätta direkt där pandemin stoppade verksamheten så finns det en hel del vi kan göra. Vi dricker kaffe och diskuterar också utanför årsmötet.

Alla välkomna !

Styrelsen

Betala el per timme

Den här våren har vi på gamla folkskolan gått över till ett elavtal med olika pris för varje timme. Samtidigt har vi satt in fjärrstyrning till värmen för att kunna styra förbrukningen till den tid då elpriset är lågt. Och det är mycket stor skillnad. Inom ett dygn kan elpriset ändras från 0, 1 cent per kWh till 30 cent, dvs. 300 gånger.

Ovan visas elförbrukningen, priset och utomhustemperaturen. Inomhustemperaturen kan vi ännu inte sätta i en databas även om vi nog kan mäta den över fjärrstyrningen. Den gula kurvan som är elpriset varierar som synes mycket kraftigt. Den här bilden visar bara fem dagar men det ser ungefär lika ut annars också.

Den blå kurvan som visar elförbrukningen kan också variera även om den nu inte har så många toppar eftersom värmen för det mesta är avstängd då det är varmt ute. Den spets som syns beror på att värmen i boilern slogs på just då. Huvudsaken är att den blå kurvan är låg då den gula kurvan är hög, dvs. liten elförbrukning då priset är högt.

Nu är det för sent att riktigt visa hur man kan styra då det är kallt ute eftersom fjärrstyrningen blev klar först förra veckan. Bilden ger i alla fall ett hum om vad det är frågan om. Man kan inte sitta hela dygnet runt och fjärrstyra per timme men det behöver man inte heller. Om man ser på den gula kurvan så är det nästan alltid riktigt billig elström mellan klockan tolv på natten och sex på morgonen – men inte alltid.

Fjärrstyrningen har också inbyggd klocka som man kan programmera för en vecka framåt med en minuts noggrannhet. Nordpool meddelar följande dags elpriser på eftermiddagen och man kan då kontrollera om klockan är rätt inställd och ändra den. Det finns en klocka per värmepump (eller värmebatteri).

Eftersom ett hus håller värmen ganska länge så behöver man egentligen aldrig använda elström då den är dyr – speciellt då det inte bor någon i gamla folkskolan. Det är inte enbart på natten som priserna är låga. Ibland kan de gå ned ordentligt också mitt på dagen. Pristopparna kommer mest på morgonen och på kvällen. Men det gäller inte alltid så det är bra att ha som rutin att följa med Nordpools priser.

Om det blir ett möte någon kväll så kan man sätta på värmen även om priserna är höga för det blir inte så dyrt om man bara har på värmen en kort tid. Om man har haft på värmen då det är billigt så är huset ganska varmt redan från förut och en tilläggsuppvärmning för en dag eller kväll blir inte dyr.

Nästa steg är förstås att automatisera styrningen så att den följer de billiga priserna. Det är inte så enkelt och inte så billigt. Det finns nog sådana system men de kostar mer än de smakar för oss. En vacker dag då det är dåligt väder och jag inte har något annat att göra (he-he …) så skall jag bygga ett automatiskt system.

Den här våren gick till att utveckla systemet så det blir testat på allvar först nästa vinter. Det har stor betydelse för vår ekonomi för elräkningarna är den allra största utgiftsposten. Nu måste man komma ihåg att elenergin bara är en del av elräkningen. Därtill kommer elöverföring och elskatt och de ändras inte utan är desamma för varje kilowattimme. Och så grundavgiften som är helt oberoende av hur mycket elström vi använder. Ungefär hälften av räkningens slutsumma är elenergi så det är där vi kan spara.

Våren kom till gamla folkskolan 2022

Det har varit ganska bedrövligt i två års tid. Vintern var snörik och kall och åtminstone jag gillade kölden för vi hade en så fin skogsvinter som vi inte haft på länge. Men våren har varit kall och långsam. Ifall man vill se det positiva så har vårblommorna – isdroppar och blåsippor – blommat länge just på grund av kylan. Scillorna har som vanligt bildat ett blått hav under äppelträdet vid uthuset.

Scillahavet under äppelträdet

Utsikten bakom skolan har förändrats eftersom en hel del skog huggits bort.

Utsikten bakom skolan våren 2022

På grund av den kalla våren har vårsådden blivit ganska sen. Det skall ännu regna i slutet på veckan. Jag har i alla fall haft tid att installera fjärrstyrningarna i gamla folkskolan. Det är ganska nödvändigt eftersom elpriserna varierar upp till 300 gånger inom ett dygn … Vi har haft priser på under 0,1 cent/kWh och sedan kan de plötsligt gå upp till 30 cent/kWh. Det är inte så enkelt att priserna följer någon bestämd tid så man behöver nog fjärrstyrning för att klara av att följa de billiga priserna.

Jag hittade i vintras ett ganska bra och billigt system: Shelly från Bulgarien. De har sålt det i hundratals tusen exemplar och det finns ett forum med 10000 deltagare. De första styrningarna installerade jag i slutet på februari men sedan lärde jag mej en hel del och började installera smartare system i början på maj efter att ha skaffat mera komponenter och elektronik.

De först var små mellanpluggar men nu har jag fast installerade system för fyra värmepumpar – bara slöjdsalen är utan. Det finns egentligen två Shelly fjärrstyrningar i samma dosa. Den ena mäter effekten och är huvudkopplare medan den andra (Shelly uni) kan mäta temperaturen i rummet och styra värmepumpens funktioner.

Två Shelly-fjärrstyrningar innan locket lagts på

Det är inte bra att bara koppla på och av strömmen till en värmepump för det frestar på kompressorn som behöver tid på sej att jämna ut trycket i rören. Därför har Uni två reläer som kopplar motstånd parallellt med värmepumpens temperaturgivare (ett NTC-motstånd). Då tror värmepumpen att det är varmare än det är och reglerar snällt och försiktigt ned värmen.

Fördelen med att styra värmen i ett hus är att det svalnar mycket sakta så man kan välja när man vill ha värmen på och när man kan spara. Speciellt bra är det i gamla folkskolan där det inte bor någon. Huvudsaken är bara att hålla temperaturen över noll – och inte ens det är nödvändigt utom i vessorna.

Vi kan inte spara hur mycket som helst. Fastän elenergin ibland kostar 0,1 cent/kWh så måste vi betala lika mycket hela tiden för elöverföring och elskatt. Så det gäller fortfarande att spara kW-timmar. Men vi har möjlighet att hålla elkostnaderna i schack betydligt bättre än förut.

Mötesrummets värmepump drar nu 1,5 kW
Mötesrummets temperatur är nu 17,4 grader

Med Uni kan man sänka temperaturen i två steg: Channel 1 och 2. Det är bara att klicka på omkopplarsymbolen till höger. Då den lyser blå så är parallellmotstånden inkopplade och temperaturen sänks.

Sänkningen påkopplad (blå ringar till höger)
Nu har effekten gått ned till 16,6 W

Det finns möjlighet att ställa in tidsstyrning också och programmera för en vecka framåt. Nu vet vi elpriserna bara en dag i förväg så vill man vara riktigt sparsam så ställer man in för varje dag skilt. Men jag har märkt att elpriserna för det mesta – inte alltid – är lägst mellan klockan tolv på natten och sex på morgonen. Ibland kan de vara låga en hel dag och då kan man passa på att värma upp alla rum i skolan.

De högsta priserna är mellan 7 och 10 på morgonen och 7 och 10 på kvällen. Men det varierar en hel del. Nu kan vi i alla fall relativt lätt spara på elräkningarna. Det syns inte riktigt än i vårens räkningar för jag har först nu fått hela systemet igång.

Åtminstone behöver vi inte åka ned till skolan för att sätta på värmen. Hoppeligen så kan vi snart börja med mera verksamhet även om de senaste dagarna har kommit med dystra rapporter ifråga om coronan. Sommaren torde i alla fall bli bättre.

Bolagsstämma H-B Service AB

Kom ihåg att i morgon är det bolagsstämma på Hemborg.

KALLELSE TILL ORDINARE BOLAGSSTÅMMA
Aktionärerna i Hindersby-Bäckby Service Ab kallas till ordinarie
bolagsstämma, som hålles,
Tisdagen den 19.04.2022 kl 19:00
På Hemborg i Hindersby
Adress: Hopenbackvägen 10, 07850 Hindersby, Lappträsk

På mötet behandlas:

Ärenden enligt § 9 i bolagsordningen
Styrelsen

Tekniska problem

Det har varit tekniska problem med databasen till bloggen. De borde nu vara lösta. Det tog ganska lång tid (två veckor) för det var ett nytt problem så det blev att studera databasens uppbyggnad och funktion. Dessutom råkade det var finfint skogsväder och det gällde att få gjort så mycket som möjligt innan föret tog slut. På kvällarna efter skogsarbetet så blev det inte mycket gjort för jag somnade över tangentbordet. Skogsarbetet ger bra sömn …

Nu borde problemet vara löst.

Snö som förr

Det blev en ordentlig vinter i år. Först var det kallt i slutet på december och sedan kom det en hel del snö i januari och februari. Covid-19 fortsatte in på det nya året 2022 och smittspridningen bara ökade men den nya omikronvarianten verkade vara mindre farlig.

Efter julbasaren i december har inga tillfällen ordnats så det gjorde inte så mycket att gamla folkskolans gård fick en massa snö. Det värsta var att snöplogen satte höga vallar vid porten så man inte alls kunde köra in. Den 2 februari körde jag därför bort en hel del snö.

Snövintern 2022
Is under snön

Det gick annars bra men det fanns is under snön så den stora traktorn började gå sidlänges där marken lutade (jag har inga broddar eller kedjor). I alla fall fick jag bort det mesta. Men så kom det ett snöoväder till och sedan började snöhoparna bli ganska höga.

Snöhoparna växer

Jag körde upp vägen ned till rinken men det började bli problem med den hala isen så den blev inte så bra.

Vägen till rinken

Huvudsakligen ville jag ha upp porten så att jag kunde installera fjärrstyrning för värmepumparna. Eftersom vi nu har elavtal med elbörspriser så lönar det sej att styra enligt timpriset.

Fjärrstyrning för eluttag

De små runda mellanstöpslarna på bilden innehåller datamaskiner med trådlös anslutning till skolans rutter och vidare till Internet. Man kan fjärrstyra och programmera dem nästan hur man vill. Så nu sitter jag och styr allting hemifrån över nätet.

Fjärrstyrning av värmepump

På bilden ovan ser man att värmepumpen i köket just drar 135 W och att den är inställd att kopplas på mellan klockan 12 och 05 på natten då elpriserna vanligen är litet på 1 cent per kWh. genom att klicka på den runda blå ringen uppe till höger så kan man sätta på och stänga av den när man vill för hand.

Vem som helst kan inte styra värmepumpen utan man måste känna till lösenordet. Det här är rätt så billiga strömbrytare omkring 20 euro. Tanken är att sätta in skilda fjärrbrytare för varje värmepump och för värmeslingorna längs rören samt för boilern.

För fasta installationer kan man sätta in en liten dosa som innehåller alla funktionerna och kan styras från mobiltelefonen också. Den här klarar av 16A enfas men om man vill styra trefas så behövs också en kontaktor. Shelly har också mätdosor som kan mäta temperatur, fukthalt och energi.

Fjärrstyrning för 16 A med WLAN och Blåtand

Alla värmepumparna var avstängda då det var litet varmare ute. Inomhus var det +2 grader i slöjdsalen och omkring +5…6 grader i de små rummen på solsidan. Senast hade jag på en värmepump i köket och den höll +10…12 grader i köket, arbetsrummet och mötesrummet (med omkring 0 grader ute). Vi borde nog få ned elräkningarna ganska mycket med den här styrningen.

Nu börjar solen redan värma på dagarna så man kan lugnt stänga värmen då det är dyr el och bara sätta på på nätterna. Ett hus håller värmen ganska länge så det hinner inte bli mycket svalare fastän värmen är avstängd på dagen.

Pandemin verkar så småningom avta så det kanske blir mera verksamhet senare på våren och åtminstone till sommaren. Om det nu inte kommer nya varianter … I alla fall så kan det löna sej att planera verksamhet det här året.